Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní tedy pan předseda Fiala s přednostním právem a připraví se pan ministr Zaorálek. Prosím, pane předsedo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech