Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Okamura a připraví se pan předseda Fiala. Prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech