Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. A nyní se stanoviskem klubu vystoupí paní poslankyně Němcová, připraví se pan předseda Fiala. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech