Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, zaznělo tady, že návrh pana kolegy Miholy, resp. návrh, který zde pan kolega Mihola přečetl, je shoda více poslaneckých klubů. Mně rovněž připadá ten návrh usnesení jako návrh, o kterém bezesporu lze hlasovat. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že většina bodů, které tam jsou, jsou přesně v pozici politického prohlášení, které je třeba, aby tato Poslanecká sněmovna sdělila. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech