Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan předseda Kováčik. Prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech