Poslanec Milan Šarapatka: Nebudu zdržovat. Já souhlasím s tou poznámkou. Nicméně abychom mohli přijímat usnesení, musí tady prostě konkrétní údaje zaznít. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech