Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Šarapatky, poté pan předseda Kováčik. Prosím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech