Poslanec Igor Jakubčík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, to usnesení, které tady načetl pan předseda Mihola, je usnesení, na kterém se shodlo několik poslaneckých klubů průřezově touto Sněmovnou. Navážu tady na pana kolegu Šarapatku. Ano, nejsou tam nějaké konkrétní záležitosti, ale myslím si, že tady se jedná o politické prohlášení. Tady se nejedná o to, abychom konkrétně stanovovali nějaké počty vojáků, nějaké počty bezpečnostních složek atd. Já si myslím, že tyto údaje tady zazní ve zprávě pana ministra zahraničí, který se k tomu určitě vyjádří.

Já bych vás chtěl požádat, abychom tento návrh usnesení, který tady pan předseda načetl, všichni schválili. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech