Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Jakubčík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech