Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu návrhu usnesení pana předsedy Miholy. Já si myslím, že proti němu nelze říci ani slovo. Souhlasím se vším. Jediné, co mi tam chybí, je konkrétnost. Já se domnívám, že se tady musíme dozvědět od představitelů vlády, jaké konkrétní kroky udělají, nebo jaké mají nachystané na konkrétní situace. To znamená, je-li reálné chránit schengenskou hranici, jakým kontingentem, jakým způsobem k té ochraně přispějeme. A pokud tato ochrana schengenského prostoru zklame, jak budeme chránit naše hranice, jakými počty vojáků, jakými prostředky, kde na to vezmeme peníze. Pakliže se rozhodneme přijmout nějaké množství imigrantů, z jakých zdrojů se budou platit, kde budou bydlet, kde se budou učit český jazyk jejich děti, kde budou zaměstnáni. My se musíme dozvědět konkrétní fakta a začít diskutovat, nezůstat pouze na povrchu. Děkuji vám.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech