Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky. První pan poslanec Šarapatka a připraví se pan poslanec Jakubčík. Prosím, pane poslanče.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech