Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Nejprve vystoupí přihlášení poslanci a poslankyně a ministři s přednostním právem. Jako první vystoupí zpravodaj tohoto bodu Jiří Mihola. Připraví se paní poslankyně Němcová se stanoviskem klubu ODS.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech