Poslanec Zdeněk Bezecný: Mně to tolik nevadí. Nakonec už je těsně před přestávkou a ve škole to tak bývá, že těsně před přestávkou bývají studenti neklidní. Takže těsně před ukončením jednání chápu, že kolegové se už také vidí spíše ve svých domovech. Nicméně na cestu ještě tedy k zamyšlení dva citáty.

"Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, které stále představuje nevyužitou rezervu růstu a zaměstnanosti. Za důležité považujeme také maximální snižování administrativní zátěže pro podnikatele." Cituji z programového prohlášení vlády v roce 2003. A ten námět na zamyšlení je, zda zavedení elektronické evidence tržeb opravdu povede k nižší administrativní zátěži, zda dosavadní kroky vlády vedou ke snížení administrativní zátěže pro malé a střední podniky, zda by řešením nebylo zavedení jednotného inkasního místa, jednotného kontrolního místa, sjednocení sazby DPH na 15 %, jak to navrhovala vláda minulá.

A pak ještě citát poslední: "Maximálně snížíme administrativní zátěž pro podnikatele. Budeme se přitom inspirovat zkušeností lídrů v této oblasti, například Nizozemskem." (Pane poslanče...) Cituji z předvolebního programu ANO roku 2013. Místo Nizozemska tady máme Chorvatsko.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech