Poslanec Václav Horáček: Několik miliard od drobných živnostníků, na kterých jsme v památné první republice stavěli úspěch naší ekonomiky, on prostě podojí o další peníze, zatíží je další administrativou a povinnostmi. Více miliard do státní kasy znamená více peněz na dotace a třeba i na další Čapí hnízdo. Říkám si, když chce pan ministr víc peněz do státní kasy, aby bylo více peněz na dotace, proč nejde tam, kde jsou velké peníze a jejichž příjem do rozpočtu by byl opravdu patrný. Ale ono je to zřejmé. Ryby si rybník nevypustí. Dost těžko pan ministr Babiš bude dnes naplňovat to, co sliboval, když tím by poškodil nejvíce své vlastní zájmy. Ostatně zatím se mu podařilo jejich prosperitu a efektivitu zvyšovat. Když jsme se kdysi podivovali nad obchodními úspěchy tehdejšího ministra dopravy Aleše Řebíčka, vůbec jsme netušili, že kdesi v pozadí je někdo, kdo se učí, jak se politika propojuje s byznysem, a že nám jednou, vlastně to bylo docela brzy, ukáže, jak se to dělá ve velkém.

Dlouho jsem při přípravě tohoto vystoupení přemýšlel o tom, jak do zkratky shrnout to, co elektronická evidence tržeb dnes představuje. Jak ji vlastně charakterizovat. Ukazuje se, že nejvýstižnější definicí je, že je to nepřipravený, diskriminující, nefunkční systém tvořený jen pro odvrácení pozornost od toho, že skutečné peníze leží české státní pokladně někde jinde, na což se ale nechce upozorňovat, protože jedno z těch míst je soukromá pokladnička pana ministra. Říká se tomu "vrtěti psem" a vypadá to, že pan ministr Babiš tady vrtí nejen psem, ale celým stádem psů a doufá, že si proto lidé přestanou všímat toho všeho dalšího.

Jako opozice nesmyslné nápady současné koalice asi nemáme šanci zvrátit. A pokud to vše nevadí koaličním partnerům, je nutné přiznat, že tu dnes diskutujeme nad něčím, co hlasovací mašina tak nějak schválí prostě jen proto, že si to koaliční partner vymínil a koalice jako taková není připravena na jakoukoliv vnitřní diskusi, natož na nějaký spor. Občan prostě bude muset přijmout za své, že pro udržení koalice je potřeba podstupovat i oběti, byť jimi budou občané samotní. Přesto, nebo možná právě proto se domnívám, že naše úloha zde je zcela zásadní a potřebná. Co se chystá, pravděpodobně neovlivníme, máme ale jednoznačnou povinnost na to upozorňovat a varovat před tím. Možná to mnozí lidé nepochopí dnes, možná pro mnohé lidi není elektronická evidence tržeb zásadní otázkou či vůbec tématem, nad kterým by přemýšleli. Tady ale nejde o jednu konkrétní právní normu, jakkoliv je hloupá a zbytečně obtěžující. Tady jde o celý systém, proti kterému zde brojíme a vystupujeme a proti kterému by měl vystupovat a brojit každý rozumně smýšlející občan této republiky, jedno, zda je to ministr, poslanec nebo živnostník. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech