Poslanec Václav Horáček: A já budu raději mluvit, abyste mi to neodečetl.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech