Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych se taky krátce vyjádřil.

Za prvé, aby to nezaniklo, znova bych chtěl upozornit na ten § 6, který tady říkal můj kolega pan poslanec Adamec. To je prostě absolutně scestné. Úkoly obcí - obce to stejně plní a vždycky to plnily a plnit budou muset, protože by na té obci nevydržely.

To, co se týká nového ministerstva - byť si pana kolegy Novotného vážím, nedomnívám se, že zavedením nového ministerstva naše mládež začne sportovat. Koukněme se, jak to vypadá už teď při hodinách tělocviku, při náborech na Ministerstvo vnitra nebo vojáky.

Co se týká těch dalších, jako je registr sportovišť, domnívám se, že to je jenom záležitost toho, aby si to ministerstva mezi sebou řekla. Já nevím, jak to bylo u vás, ale pokud se pamatuji, tak když jsem na obci něco chtěl, tak jsem žádal o víceúčelové hřiště, o fotbalové hřiště. Vždycky jsem dostal dotaci, měl jsem na ní spoluúčast. Samozřejmě tyhle všechny informace někde jsou. Proč budeme zavádět nový rejstřík? Ať si to ministerstva mezi sebou vyřeší.

Co se týká úkolu obcí, zaznělo tady, domnívám se, že od pana zpravodaje, že teď právě nastane to, aby se neztrácely peníze a aby se také dostalo na některé oddíly, které předtím nedostaly. Možná to tak chodí na velkých obcích. Já jsem ze 6,5tisícového města a neumím si představit, že bych postupem několika let na někoho zapomněl. I to si myslím, že funguje a že na to není potřeba nic nového vymýšlet.

Takže abych to shrnul, nedomnívám se, že rejstřík je dobrá věc. Paragraf 6 bych nechal určitě z toho vyškrtnout, protože to nic neřeší. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech