Poslanec Václav Horáček: Dobře, děkuji. Až ten zákon bude. Takže ještě bych upřesnil: doporučuji tento zákon dát jako devátý bod za písemnými interpelacemi, protože jsem zjistil, že je osm bodů, tak jako devátý bod ve čtvrtek za písemnými interpelacemi.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech