Poslanec Václav Horáček: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych navrhl zařazení nového bodu, který se jmenuje Návrh zákona o bezpečném pohybu při lyžování, snowboardingu a jízdě na jízdním kole. Možná ti, co tady byli v minulém volebním období, si pamatují, že to není úplně novinka. Tento zákon dokonce prošel už prvním kolem. Vyjadřovalo se k tomu spoustu kolegů. Co se týká jízdního kola, to jsem konzultoval s kolegou Humlem. Co se týká nošení helem, to jsem konzultoval s kolegou Plocem, kteří přesně vědí, jak je ta helma potřebná. Tak si myslím, že tento zákon tady chybí a že je nezbytně nutný, a proto mi dovolte, abych v krátkosti uvedl důvodovou zprávu k tomuto zákonu. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech