Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Opálkovi i za dodržení času. Slova se ujme pan poslanec Richard Brabec a připraví se pan poslanec Igor Nykl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech