Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi jednu repliku, neb tady bylo naznačeno, že poslanci KSČM mají tendenci k rozhazovačnosti v rozpočtu, tak bych rád zdůraznil, že předchozí vlády převzaly stát bez zadluženosti. Prodaly zde majetek za tři tisíce miliard korun. Blížíme se ke dvěma tisícům miliard státního dluhu. Za těch necelých 25 let, čtvrt století, jsme utratili podle hrubého odhadu téměř pět tisíc miliard. Tomu říkám rozhazovačnost! Výsledek, který dneska je při sestavování rozpočtu, vychází z liberální teorie. Podařilo se omezit příjmy rozpočtu tak, že nestačí pokrýt výdaje. A pak jsme v té pasti, kde se snažíme řešit nějakých 20 %, co s tím uděláme, a nikdo není takový umělec, aby pokryl všechny potřeby.

My jsme pro to, aby se ekonomika rozjela. K tomu potřebujeme impulzy. Impulzy státu a bez peněz to nepůjde. Jsme pro to, abychom se vrátili k progresivnímu zdanění, které je v celé Evropě normální, jenom Česká republika je laboratoří konzervativní a liberální politiky, jak by se to dalo dělat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech