Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Nyní tedy pan poslanec Miroslav Opálka, připraví se pan poslanec Richard Brabec. Pane poslanče, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech