Poslanec Jan Mládek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já mám pochopení pro jakoukoliv kritiku z jakýchkoliv ideologických nebo politických pozic, ale mám docela rád, když je aspoň ta kritika konzistentní. Když je nám v jednu chvíli předhazováno, že vlastně státní rozpočet je predeterminován, má predeterminované výdaje, protože jsou mandatorní výdaje, kvazimandatorní výdaje a že vlastně toho vláda moc není schopna udělat, a vzápětí je nám sdělováno, že když rozpočet schválíme, tak že se toho nedá už moc udělat. Samozřejmě že to tak je, že většina výdajů státního rozpočtu je fakticky predeterminována a bavíme se o několika procentech, se kterými si vláda nebo parlament může hrát. Tak to prostě je.

A samozřejmě nepochopil jsem poznámku, že vláda utratí všechny peníze a že nemá žádnou vůli šetřit a že už je to naprosto beznadějné. Přece vláda a v zásadě vznikající koalice bude jedno a totéž, a bude-li vůle, aby deficit byl o něco menší, tak nic nemusí zabránit vyčerpání vládní rozpočtové rezervy, která by měla být větší, než se zatím předpokládá.

Děkuji za pozornost.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech