Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Jan Mládek k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech