Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, měl jsem ambici ukončit rozpravu, ale ve faktických poznámkách jsou přihlášeni: paní kolegyně Jourová, pan poslanec Mládek, Opálka, Brabec, Nykl, Zaorálek a s přednostním právem pan ministr Fischer. Ale protože faktické poznámky mají přednost, tak pan ministr a vicepremiér Jan Fischer ještě posečká a faktické poznámky nejdříve vyčerpáme.

Paní poslankyně Jourová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech