Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, samozřejmě. Pan kolega Miroslav Kalousek s přednostním právem, ale zatím poslední přihlášený v rozpravě. Prosím, pane poslanče.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech