Poslanec Jan Bartošek: V případě, že nebudou interpelace, budu rád, když na tuto otázku dostanu odpověď pokud možno co nejdřív. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech