Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bartoškovi. Jenom upozorním, že v pátek interpelace nebývají, takže samozřejmě si můžeme ty otázky položit v rozpravě.

Slovo má s přednostním právem pan kolega Miroslav Kalousek. (Dává přednost panu poslanci Bartoškovi.) Tak dobře, pak kolega Bartošek s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Já jsem dneska tolerance sama.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech