Poslanec Jan Bartošek: Pane místopředsedo, dámy a pánové, můj příspěvek nebude ani tak o tom, kdo za co může, kdo co zanedbal nebo uspěchal, bude se týkat harmonogramu schvalování státního rozpočtu.

Jedná se o to, že harmonogram tak, jak bude nastaven, znamená buď to, že rozpočet bude schválen do konce letošního roku, a případně, když bude harmonogram jiný, tak se přehoupneme do rozpočtového provizoria. A zde bych rád získal odpověď od někoho, kdo je kompetentní. Odpoledne se připravuji, že budu interpelovat ministra financí, takže to říkám v tomto předkole.

Zajímalo by mě vyjádření ohledně připravenosti Ministerstva financí, v jakém stavu je systém státní pokladny a jeho flexibility, zda systém státní pokladny dokáže pracovat v systému rozpočtového provizoria a zda je následně tento systém kompatibilní k tomu, abychom se dokázali z rozpočtového provizoria plynule překlopit do schváleného rozpočtu. Informace, které mám já, jsou zhruba takové, že systém státní pokladny neumí pracovat v rozpočtovém provizoriu, neumí zapojit nároky z minulých let a také neumí zapojit mimorozpočtové zdroje, což já osobně vnímám jako velký problém, a mělo by to mít zásadní vliv na to, jakým způsobem se budeme chovat k harmonogramu, v jakém budeme přijímat státní rozpočet.

Zajímá mě, zda současný stav projektu státní pokladny je v takovém stavu, že dokáže zahájit fiskální rok v režimu rozpočtového provizoria a poté dokáže plynule přejít do systému schváleného rozpočtu. Bylo by spravedlivé a myslím si správné bez ohledu na politickou příslušnost, abychom o tom byli jako Poslanecká sněmovna informováni a úměrně tomu jsme nasměrovali svoje kroky, protože je důležité, abychom předešli případným zmatkům a kolapsům v rámci České republiky. Takže doufám, že k tomuto dostanu řádné vyjádření a odpověď, protože ať už bude Ministerstvo financí spravovat kdokoliv, mohla by to být pěkná past, která tam je nalíčena na nás všechny. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech