Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych jenom ve stručnosti chtěl podpořit slova pana kolegy Stanjury. Protože kdybychom se lépe poslouchali, tak někteří poslanci z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj tady na toto nebezpečí upozorňovali. Vystupoval Petr Bendl, vystupoval jsem já. Říkali jsme, že jsme měli na výboru zástupce pojišťoven a bank. Že nám jasně deklarovali, za jakých podmínek jsou ještě ochotni jít anebo nejít někam. Takže ona to nebyla taková procházka. Samozřejmě kdybychom se poslouchali a užili, jak se říká, selského rozumu, tak jsme ten zákon měli schválený. Takto jsem taky rád, že Senát udělal jakési nápravné opatření a vrátil to tam, na co my jsme upozorňovali. Ale domnívám se, že kdyby to nebylo jenom o tom, že to někdo řekl z opozice, tak jsme mohli být dál, zabývat se dalšími zákony a tento zákon mohl být dávno schválen. Děkuji.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech