Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl František Laudát k faktické poznámce. Řádně přihlášený pan poslanec Jan Bartošek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech