Poslanec František Laudát: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si myslím, že z řad vznikající vládní koalice, když máte strach jako paní profesorka Válková z krize, tu krizi a nejistotu v tuto chvíli vnášíte vy svým chováním. Jenom připomenu, co udělal vítěz voleb - sociální demokracie. Prakticky v den vyhlášení uspořádala vnitřní zabijačku, která si myslím, že neskončila. Předpokládal bych, že je oddychový čas před druhým kolem.

Za další. Se zodpovědností, jakou vám voliči dali, zacházíte tak, že předseda jiné strany v době vyjednávání koalice odjede na školení.

My po vás chceme, abyste rychle sestavili vládu a v té věcné rovině převzali zodpovědnost. A tady nechceme nic jiného. Vy jste říkali lidem, jaké máte odborníky, jaké přitáhnete odborníky, a měli jste se připravit. Je pozdě, když si ministr sedne na nějakou židli a začne zkoumat své kapitoly, svůj rozpočet. Vy jste veřejnost přesvědčili, že jste profesionálové, tudíž už byste měli kvalifikovaně do věcí zasahovat. Zatím tady slyšíme spíš "nevíme, musíme to rozebrat, přesvědčíme se". To je pozdě, když si ministr jde sednout na nějaké křeslo a tam se to začne učit - svoji problematiku. To se nebavíme o půl roce, bavíme se minimálně o roce, ne-li o dvou. Někteří to nezvládnou jinak, hlavně když se nejsou schopni dopočítat od 27. listopadu dvou měsíců a jsou v březnu. Tady už jsme zažili ledasco, zažili jsme ministra, který se také dopočítal ke 13 měsícům v roce.

Děkuji za pozornost.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech