Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Jourové. Ještě požádám kolegu Bartoška o chvilku strpení. Nejdříve přečtu omluvu. Od 11 hodin se z dnešního jednání omlouvá pan ministr Holcát.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec František Laudát. Potom řádně přihlášený pan poslanec Bartošek. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech