Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Mládkovi. Už jsem vás chtěl vést k věci, protože samozřejmě nediskutujeme zatím o státním rozpočtu, ale o harmonogramu jeho projednávání, takže na to upozorňuji ostatní kolegy. Máte štěstí, že v předposledním odstavci svého vystoupení jste se k tomu vrátil.

Slovo má paní kolegyně Věra Jourová a připraví se pan poslanec Jan Bartošek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech