Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za faktickou poznámku a dodržení času. Nyní je řádně přihlášený pan poslanec Jan Mládek a připraví se paní kolegyně Věra Jourová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech