Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já musím zareagovat na některé nepravdy, které zde zazněly. Naprosto neupírám nikomu právo myslet si o předchozí vládě, co chce. To je právo každého občana, nejenom poslance. Není ale pravda, že stanovení termínu toho, že projednáváme rozpočet až dnes, je vinou předchozí vlády. To, kdy byly volby, záviselo na dvou faktech - na rozpuštění Sněmovny a na tom, kdy prezident stanoví datum voleb. To, že se Sněmovna sešla až tehdy, kdy se sešla, záleželo na panu prezidentovi, nikoliv na předchozí vládě. To znamená, časový pres přičítejte opravdu těm, kterým to přičítat můžete, ale za to předchozí vláda skutečně nemůže.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech