Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě pan poslanec Pavel Blažek. Prosím, pane poslanče, k faktické poznámce. Máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech