Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Pan prezident Zeman tu dnes řekl slovo sen. Já ho zopakuji. Pan ministr financí mi splnil sen. Já jsem onehdy chtěl, aby na protikorupční konferenci řekl, jak některé věci byly. On dnes právě začíná, což je dobře a je to chvályhodné. A myslím si, že i ten slovník - vypalovači a některé další termíny, které se dnes objevily - svědčí, že na ministerstvu je konečně, a možná je to dobře a nyní bez urážky, kozel zahradníkem. Takže dost možná ti lumpové, se kterými pan Babiš obchodoval v 90. a pozdějších letech, se dnes možná opravdu bojí, protože mají někoho s absolutně přesnou znalostí věci.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech