Poslanec Martin Novotný: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího požádat všechny kolegy, aby pokud možno nehovořili v této sněmovně, pakliže skutečně tuto skupinu nezastupují, jménem představitelů municipalit, tj. starostů a primátorů v České republice. Já bych jako primátor stotisícového města chtěl autoritativně říct, že jestli bude státní rozpočet schválen 20. ledna, že to na toto město ani na žádná jiná města, obce a kraje žádný fatální vliv mít nebude. My jsme zvyklí připravovat své rozpočty věcně a se smyslem pro detail. A nás naopak zajímá obsah a struktura toho rozpočtu, tj. konkrétnosti. Kdybychom se bavili o nějakém březnu dubnu, byla by to jiná debata. Ale 20. leden nás v žádném případě neohrozí. (Potlesk z pravé části sálu.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech