Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Ještě před řádně přihlášeným panem kolegou Mládkem a paní kolegyní Jourovou jsou k faktické poznámce přihlášeni pan poslanec Martin Novotný a pan poslanec Pavel Blažek. Prosím pana Martina Novotného, aby se ujal slova k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech