Poslanec Václav Votava: Ano, omlouvám se. Rusnokova vláda neměla zase tolik času, aby do něj mohla nějakým radikálním a zásadním způsobem zasahovat. A bohužel samozřejmě bude se muset s tímto rozpočtem poprat vláda, která nastoupí. Bude muset. Ale my samozřejmě máme ambici, už z řady důvodů, i proto, aby veřejnost viděla, že Sněmovna pracuje, je schopná se domluvit, a hlavně nechceme rozpočtové provizorium, protože to asi pro Českou republiku není nic dobrého, pracovat v rozpočtovém provizoriu - proto chceme, aby byl schválen, byť za takto mimořádné situace.

Lhůty v harmonogramu zcela respektují zákon, zákon o jednacím řádu. To nemůžete popřít. Pan předseda Kalousek tady dnes možná nezmínil to, co zmiňoval na rozpočtovém výboru - že projednávání je protiústavní. Pak jsem slyšel vyjádření, že je to na hraně Ústavy, tak nevím. Ani to není pravda. Svolání mimořádné schůze na pátek je zcela v souladu se zákonem. Organizační výbor navrhl předsedovi Poslanecké sněmovny, aby konal tuto schůzi v pátek s bodem první čtení státního rozpočtu. Většina v organizačním výboru, mám takový dojem, že to bylo 9:3, toto také schválila. A to je výraz vůle a myslím, že vůle celé Sněmovny, protože samozřejmě zástupci, kteří jsou v organizačním výboru, zastupují vůli celé Sněmovny. Takže tady nemůže být pochyb o tom, že to není v souladu se zákonem. Nehledě na to, že mám i stanovisko legislativního odboru, který toto naprosto potvrzuje.

Já si myslím, že důvody, které tady kolegové vznášejí, jsou prostě zástupné problémy. Oni si dělají tak trošku také alibi, takže je třeba tak trošku si taky sáhnout do svědomí, jak to doopravdy je. Ambice schválit rozpočet tady je, není to proti zákonným lhůtám. Myslím, že je to zcela v pořádku, a myslím, že i veřejnost uvidí, že je třeba, aby rozpočet byl schválen a nebylo rozpočtové provizorium.

A ještě jednu poznámku. Pan kolega Kalousek navrhoval na rozpočtovém výboru vrácení k dopracování. Dobře, na to byste měli možná lhůtu 20 dnů. Ale určitě by nebylo rozpočtové provizorium v řádu jednoho dvou tří týdnů, bylo by to daleko, daleko delší. A mám takovou obavu, že by se vůbec zásadně a radikálně rozpočet v tak krátké době přepracovat nemohl.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech