Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, prosím oslovujte ostatní kolegy pouze mým prostřednictvím.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech