Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi Pavlovi Kováčikovi za dodržení času. A nyní ještě s přednostním právem pan poslanec Votava.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech