Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, přeji hezký, dobrý den.

Sleduji tady až dojemnou snahu a péči o to, že je třeba všechno mít k dispozici dostatečně včas a řádně to projednat. Já s tím souhlasím, to je skutečně postup, který by měl být správně uplatňován. Ale jenom připomínám, že ti, kteří tady teď nejvíce křičí, že by všechno mělo být správně a dostatečně dlouho k dispozici, aby bylo možno to přečíst, prostudovat, případně nechat to posoudit konzultanty, odborníky atp., tak sem v době nedávno minulé, když se projednávaly ty nejrůznější batohy, balíčky, úsporná opatření a já nevím co všechno ještě, nosili ze dne na den mnohasetstránkové pozměňovací návrhy, které se hlasovací mašinérií tehdejší vládní koalice prohlasovávaly, aniž jsme měli šanci to v podstatě byť i jen přehlédnout, přelétnout. ***

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech