Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zaorálkovi za dodržení času. Ještě s faktickou poznámkou pan předseda klubu KSČM Pavel Kovařík. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech