Poslanec Lubomír Zaorálek: Děkuji. Přeji vám dobré dopoledne. Vážení kolegové, já bych chtěl jenom některá základní fakta, protože vždycky člověk vidí, že ta paměť nefunguje.

Vystupují tady představitelé bývalé vládní koalice politických stran, kteří přivedli tuto zemi do politické krize. Po ekonomické krizi přišla i krize politická. Velmi vážná. Tím, jak se zhroutila pozice premiéra, dokonce se zhroutila důvěra v instituce tohoto státu. A nejenom v této zemi, ale i v zahraničí. Nebudu tady citovat titulky a články o České republice, které se psaly v souvislosti s politickou krizí v této zemi.

To znamená, když dnes mluvíme o rozpočtu, postupujeme podle zákona, který byl přijat i v roce 2009 právě pro případ předčasných voleb, pro takovouto mimořádnou situaci. Nám toho nezbývá mnoho - a mně nezbývá mnoho času, tak mi dovolte, abych řekl jenom to: Mně připadá, že logika toho, proč chceme zvládnout projednat rozpočet do konce roku, je prostě v tom, že chceme dát nejen obcím a lidem v této zemi, ale i v zahraničí základní informaci: Po politické krizi tato země je schopna včas schválit svůj rozpočet.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech