Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To byl pan poslanec Stanjura. Nyní s faktickou poznámkou kolega Zaorálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech