Senátor František Bublan: Vážené dámy, vážení pánové, ten spor je skutečně ideologický. Ono to tady zaznělo, bylo tady několik poznámek o svobodě, o hrozbě sociálního inženýrství a o tom, že se to liberálně tržní hospodářství s tím vypořádá samo, s tou poptávkou a nabídkou. Já nejsem nepřítel tržního hospodářství, ale i ono musí mít nějaká pravidla a nějakou základnu. A o té základně, a tady bych chtěl možná ještě nějakou větu říct - záleží, na čem to budeme mít postaveno. Tady se mluví o těch prodejnách: zavřeme, otevřeme. Ale ty prodejny, to není nějaká věc, nějaký předmět. V těch prodejnách jsou lidé. A kvůli těm lidem, kvůli těm zaměstnancům, kvůli těm prodavačkám, skladníkům, kvůli těm je tento zákon koncipován. Nejde o ty prodejny, ale jde skutečně o ty lidi. Nejde o ty nakupující nebo nenakupující, ale o ty, kteří tam musí ty svátky trávit.

Já bych si dovolil jeden citát -

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech