Poslanec Zbyněk Stanjura: Pro pana kolegu, vaším prostřednictvím, když mluvíme o těch termínech, tak normální, standardní průběh je, že vláda dodá návrh zákona o státním rozpočtu do 30. září, a velmi často se projednával zákon o státním rozpočtu ve třetím čtení mezi 15. a 20. prosincem. Což je dva a půl měsíce od okamžiku, kdy byl dodán sněmovní tisk nám. Nám byl dodán 27. listopadu. My jsme přednesli návrh, abychom o něm hlasovali v druhém a třetím kolem 30. ledna. To je po dvou měsících. Je to naprosto standardní doba. Nemluvte o březnu. Počítá se vždycky od začátku, kdy ten tisk přijde do Sněmovny, a to bylo 27. listopadu. A po dvou měsících bude 27. ledna, a když budete hlasovat pro náš harmonogram, tak se do těch dvou měsíců vejdeme. Nevím, jak jste přišel na březen, to by byla naprosto nestandardní doba k projednání rozpočtu, protože by trvala čtyři měsíce. To se nestalo nikdy.

Takže já bych prosil, abychom i v těch termínech byli přesní. A prosím, abychom nepoužívali politická alibi. Kdo schválí tento rozpočet, je to jeho rozpočet. Tak to prostě je!

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech