Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jurečkovi. S faktickou poznámkou ještě pan kolega Stanjura. Poté s faktickou poznámkou pan poslanec Zaorálek, potom s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech