Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Myslím si, že jsme v situaci, kterou jsme si nikdo nepřáli. Všichni, kteří jsme tady nově zvolení, jsme měli představu, že atmosféra v této Poslanecké sněmovně bude podstatně jiná, než byla v minulých letech. Ukazuje se, že se to tak úplně dobře nedaří. Jsme v situaci, kdy jsme museli minulý týden schvalovat zákonná opatření Senátu, aniž by kdokoli z nás řekl, že s těmito zákonnými opatřeními v zásadě souhlasíme a že jsou nám blízká. Ale prostě byli jsme v té situaci a museli jsme to učinit.

Jsme v situaci, kdy máme před sebou návrh státního rozpočtu, a já nevím, jestli je v tomto jednacím sále někdo, kdo může říct, že je to jeho rozpočet, že mu je blízký. Nejsem si jist, jestli to může říct vůbec pan ministr financí. Ale jsme v situaci, kdy většina z nás nezavinila pád vlády Petra Nečase, většina z nás nesouhlasila a nedala důvěru vládě Jiřího Rusnoka. Ale jsme zde v situaci, že pokud bychom chtěli tento rozpočet projednávat opravdu řádně, a já, byť jsem nováček, tak pokud si dobře pamatuji, v minulosti jste projednávali návrh rozpočtu dva až tři měsíce v Poslanecké sněmovně, a prostě tento komfort nyní nemáme. Pokud bychom jej chtěli mít, tak budeme mít březen a bude zde v této republice rozpočtové provizorium.

Myslím si, že cestou je schválit tento návrh státního rozpočtu tak, jak je připraven, a všichni víme, že se v průběhu roku budeme vracet ke změnám v tomto rozpočtu s ohledem na to, jaká nová vláda zde vznikne. Já bych se přimlouval, abychom v této situaci, která je výjimečná, udělali maximum pro to, abychom dokázali, my, kteří jsme v jednotlivých výborech, dobře ten materiál prostudovat i v rámci termínů, které jsou navrženy, a abychom se potom k tomu vraceli v průběhu roku. Je to jediná reálná cesta v tento okamžik a myslím si, že většina z nás ví, že jiné cesty v tento okamžik není. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

Keyboard shortcuts

j previous speech k next speech